top of page

Tietosuojaseloste

 

Villaniehku.fi kerää asiakkaiden tietoja noudattaen henkilötietolakia.

 

OIKEUS TIETOJEN TARKASTAMISEEN JA KORJAAMISEEN

 

Voit tarkastaa omat tietosi lähettämällä kirjallisen allekirjoitetun pyynnön osoitteeseen villa.niehku@gmail.fi. Voit myös tässä yhteydessä pyytää omien tietojesi poiston, oikaista tietojasi tai täydentää niitä.
Matkustajatietojen käsittely majoitusliikkeessä perustuu lakiin, jossa määritellään erikseen tietojen säilyttäminen.
Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai muuhun mainontaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

 

1.       Rekisterinpitäjä

 

 

2.       Rekisterin nimi

 •  Villa Niehkun markkinoinnin ja viestinnän asiakasrekisteri.

 

3.       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • palveluiden toteuttaminen

 • asiakastapahtumien varmentaminen

 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

 • markkinointi

 • analysointi, mittaaminen ja tilastointi

 • mielipide- ja markkinatutkimukset

 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

 

4.       Rekisterin tietosisältö


Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 

 •  yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet

 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli

 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot

 • viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot

 • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut

 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

 • mahdolliset luvat ja suostumukset

 • mahdolliset tarjonnanestotiedot  mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

5.       Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, majoituskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, kampanjoiden, tapahtumien tai kilpailujen yhteydessä

 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista luvan antaneiden yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

6.       Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

 • Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

7.       Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Koko henkilökunnallamme on ehdoton salassapitovelvollisuus.

bottom of page